Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised Seadusemuudatus Tallinna NTK

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Suur tänu toetajatele:Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Koolitused

2016. aasta oktoobris korraldab ENVL järjekordse naiste tugikeskuste töötajate ja vabatahtlike koolituse.

Täpsem programmm allpool.

 

Koolituse ajakava on järgmine: 

1.oktoober kell 11-17 Naistevastane vägivald ( mõiste, vormid, liigid, levik, müüdid).

Koolitajad Viljandimaa Naiste Tugikeskuse juhataja Marju Tuoppi ja ENVL juhatuse esinaine Eha Reitelmann

2. oktoober kell 10-16 Paarisuhtevägivald. Naistevastase vägivalla ohvrite abistamise üldpõhimõtted.

Koolitajad ENVL psühhoterapeut Mirjam Püvi ja Eha Reitelmann

 

8. oktoober kell 11-17 Kriminaalmenetluse eripära naistevastase vägivalla juhtumitel.

Koolitaja Raul Heido Lõuna Ringkonnaprokuratuurist

9. oktoober kell 10-16 Trauma.

Koolitaja psühhoterapeut Mirjam Püvi

 

15. oktoober kell 11-17 Tsiviilmenetluse eripära naistevastase vägivalla juhtumitel.

Koolitaja ENVL jurist Merle Albrant

16. oktoober kell 10-16 Kriis. Konfidentsiaalsus ja abistaja psühhohügieen.

Koolitaja psühholoogTiina Naarits

 

Koolitused toimuvad Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kontoris Tallinnas, Tuukri põik 10a-9

Koolituste kellaajad võivad kokkuleppel grupiga muutuda.

Koolitus on osalejatele tasuta. Grupi suurus maksimaalselt 15 inimest.


Osalemissoovist palun teatada e-mailile info@naisteliin.ee, lisada lühike motivatsioonikiri ja CVNaiste tugikeskuste töötajate baaskoolituse programm oktoober 2016

 

1.      päev (8 tundi) - Käsitletavad teemad:

Naistevastase vägivalla mõiste,

Rahvusvahelised lepingud ja soovitused naistevastase vägivalla kohta

Naistevastase vägivalla vormid ja liigid

(perevägivald, seksuaalvägivald, prostitutsiooni ja inimkaubandus, kahjulikud traditsioonilised praktikad jne, füüsiline, psühholoogiline, majanduslik ja seksuaalne vägivald)

Vägivalla levik

Vägivalla müüdid

Vägivallatsemise märgid

Vägivalla mõjud           

 

2.      päev (8 tundi) Käsitletavad teemad:

Võimu ja kontrolli süsteem, võrdõiguslikkuse süsteem.

Vägivallaring.

Ohvri käitumismustrid paarisuhtes

Vägivallatseja käitumismustrid paarisuhtes

Vägivaldne mentaliteet.

Vägivallatseja ohtlikkuse hindamine.

Abiotsimise protsess. Efektiivne sekkumine

Koostöö, üleriigiliste ja piirkondlike ressursside ülevaade (ohvriabi, KOV, teised koostööpartnerid)

Naiste tugikeskuste kvaliteedistandardid ja eetikakoodeks

Mittediskrimineeriv kohtlemine ja eripäradega arvestamine

Naiste tugikeskuse praktilise töö korraldamine

 

3.      päev (8 tundi) Käsitletavad teemad:

Kriminaalmenetluse alustamine ja prioriteetsus lähisuhtevägivalla ja seksuaalvägivalla juhtumites. Lähisuhtevägivalla ja seksuaalvägivalla kuriteokoosseisud karistusseadustikus. Politseiuurija koostöö ohvriga. Naiste tugikeskuste võimalused ohvri toetamisel kriminaalmenetluses.

Ohvri kaitse kohtueelsel uurimisel (tõkendite liigid, kahtlustatava vahistamine, ajutine lähenemiskeeld).

Laps lähisuhtevägivalla ohvri ja tunnistajana.

Lähisuhtevägivalla ja seksuaalvägivalla menetlusprobleemid. Kohtueelse menetluse lõpetamine ja menetlusliigi valik (üldmenetlus või lihtmenetlused). Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses otstarbekusega (opurtuniteediprintsiip) ja lepitusmenetlus. 

Ohvri ettevalmistamine kohtuistungiks kriminaalmenetluses. Riikliku ohvriabi võimalused ohvri toetamisel. Koostöö spetsialistidega (koostöövõrgustik).

Juhtumite analüüs.

 

4.      päev (8 tundi) Käsitletavad teemad:

Trauma ja komplekstrauma. PTSD. Trauma mõjud. Trauma hindamine. Trauma mõjud vägivalda kogenud emadele. Traumeeritud vägivalla ohver ja kohtusüsteem. Praktilised väljakutsed ja võimalused töös traumeeritud naistevastase vägivalla ohvritega .

 

5.      päev (8 tundi) Käsitletavad teemad:

Tsiviilmenetluse eripärad naistevastase lähisuhtevägivalla juhtumitel.

Abielu lahutamine (lahutamise võimalused, lahutuse hagi esitamine kohtusse ja menetluse eripärad). Varasuhted abielus (ühisvara, lahusvara, vara juurdekasvu arvestus), abieluvaraleping.

Vanemate hooldusõigus laste suhtes (ühine hooldusõigus, osaline otsustusõigus, vanemate õigused ja kohustused, piirangud), menetluse eripärad.

Ülalpidamiskohustused (alaealine laps, abikaasa, alla 3. aastast last kasvatav naine).

Lastekaitseseadus (lapse õigused ja kohustused, hädasolevast lapsest teavitamine, KOV roll).

Kaasomandi lõpetamine

Ühise kooselu jooksul võetud laenud, käendused ning nendega seotud kohustused.

Ohvri toetamise võimalused tsiviilmenetluses.

Juhtumite analüüs

Sotsiaalteenused ja toetused (Sotsiaalhoolekande seadus, Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Riiklike peretoetuste seadus)

Ohvriabi seadus (ohvriabi teenused).

.

6.      päev (8 tundi) Käsitletavad teemad:

Kriisisekkumise olemus ja tehnikad

(psühhosotsiaalse kriisiabi olemus, toetava sekkumise tehnikad akuutses ja hilises, uudses ja kumuleerunud olukorras, traumaatilise inimesega suhtlemise eripära, kontakti loomine ja hoidmine, vägivallaohvri abistamise raskused ja lahendused)

Konfidentsiaalsus ja abistaja psühhohügieen

(konfidentsiaalsuse sisu ja ulatus, kui on vahetu kannatanuga vestlus ja kui on vahendatud vestlus

abistaja vastutus tagada personaalne psühhohügieen, et klienditöö ei oleks segatud abistaja probleemide tõttu )