Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised Seadusemuudatus Tallinna NTK
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Suur tänu toetajatele:Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Naiste tugikeskuste rahastamine

Läbi aastate on MTÜde poolt osutatud naiste varjupaikade teenust rahastatud Sotsiaalministeeriumi kaudu erinevatest allikatest:  Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) projektide kaudu, Sotsiaalministeeriumi riigieelarvelistest eraldistest, samuti Norra finantsmehhanismi vahenditest.

 

Alates 1. jaanuarist 2017 on naiste tugikeskuse teenus osa riiklikust ohvriabi teenusest, mis on sätestatud ohvriabi seaduses ja mille osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. 2017. aastaks sõlmis  SKA riigihanke tulemusena lepingud naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks kogusummas 641 000  eurot.

Paralleelselt riiklikku teenust osutavate organisatsioonidega jätkasid paljudes maakondades vabatahtliku töö ja annetuste toel tegevust ka sõltumatud naiste tugikeskused.

 

2018. aasta riigieelarves on naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks ette nähtud 770 000 eurot, st teenuse rahastus on tõstetud endisele, 2016. aasta  tasemele.

2018. aastaks teenuse tellimiseks 8 piirkonnas korraldas riigihanke SKA volitusel RTK. 

 

Oktoobris välja kuulutatud riigihanke esialgseks kogusummaks oli arvestatud 465 000 eurot, ühe maakonna teenuse eeldatavaks maksumuseks oli seejuures 45-50 tuhat eurot. See võimaldaks tõsta teenuse kvaliteedi kõigis maakondades uuesti varasemate aastate lähedasele tasemele, kui mõned teenusepakkkujad ise ei oleks valmis turu hõivamise eesmärgil esitama alapakkumisi.

 

Riigihanke tingimused  olid aastavahetuse seisuga kohtus vaidlustatud ja hange peatatud.

Seetõttu leidis SKA detsembrikuus uueks aastaks teenuse osutajad väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses, saates pakkumiskutsed senistele teenuseosutajatele, v.a. Tähtvere Avatud Naistekeskus.