Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised Seadusemuudatus Tallinna NTK
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskused 2017
Naiste tugikeskused 2016
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Suur tänu toetajatele:Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Naiste tugikeskuste kontaktid

2018. aastal abistavad vägivalda kogenud naisi nii riikliku teenuse osutajad kui

sõltumatud naiste tugikeskused.

 

Alates 1. jaanuarist 2018 osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust

järgmised SKA poolt riigihankes leitud teenuseosutajad:

 

Harjumaa

Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697, 5396 9834 tallinn@naisteabi.ee

ja MTÜ Eluliin , varjupaik@eluliin.ee

 

 Ida-Virumaa

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaa

MTÜ Eluliin  551 5491 varjupaik@eluliin.ee

 

Jõgevamaa

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Läänemaa koos Hiiumaaga

MTÜ Eluliin

5515491 varjupaik@eluliin.ee

 

Lääne-Virumaa

OÜ Keerub 5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu

 

Pärnumaa

Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaa

Naiste Tugi- ja Teabekeskus 58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaa

MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee

 

Saaremaa

Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Tartumaa

Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5594 9496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaa

Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaa

Viljandimaa Naiste Tugikeskus 58050535 viljandinaistetugi@gmail.com 

 

Võrumaa

Võrumaa Naiste Tugikeskus 52 83 615, vorunaistetugi@gmail.com

 

 

Tegevust jätkavad vabatahtlikus korras ka SÕLTUMATUD NAISTE TUGIKESKUSED,

kes pakuvad vägivalda kogenud naisele võimaluste piires tasuta esmast ja juhtumipõhist

nõustamist ning kokkuleppel ka psühholoogilist ja juriidilist abi ning majutust.

 

Järvamaa Naiste Tugikeskus

jarvanaistekeskus@gmail.com 58133755

www.jarvanaistetugi.ee

 

Naiste Tugikeskus Hiiumaal (Läänemaa NTK filiaal)

hiiumaanaistetugi@gmail.com  51977170

 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

laanenaistetugi@gmail.com 5042300

www.laanenaistetugi.ee 

 

Tallinna Naiste Tugikeskus

tallinnanaistetugi@gmail.com   57570911

 

Tähtvere Avatud Naistekeskus  

naistekeskus@gmail.com  5682 4768, 744 8706 

http://www.naistekeskus.ee

 

Virumaa Naiste Tugikeskus

virunaistekeskus@gmail.com,  53868698

www.virunaistetugi.ee