Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Projektid Norra toetus Uudised Koolitused Seadusemuudatus
Naiste tugikeskuste kontaktid 2017
Naiste tugikeskuste teenused 2017
Naiste tugikeskuste kontaktid kuni 2017
Naiste tugikeskuste teenused kuni 2017
Naiste tugikeskuste statistika kuni 2017
Naiste tugikeskuste rahastamine 2017
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste visioon 2018

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Suur tänu algatajatele ja toetajatele:

Merle Palmiste, Triinu-Liis Rahe, Sten Pedari

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Naiste tugikeskuste kontaktid 2017

Alates 1. jaanuarist 2017 osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust järgmised riigihankes kõige odavama pakkumuse teinud teenusepakkujad

 

Harjumaa

Jätkab tegevust MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697  tallinn@naisteabi.ee

ja lisandus MTÜ Eluliin , varjupaik@eluliin.ee

 

 Ida-Virumaa

Jätkab tegevust Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaa

MTÜ Eluliin  551 5491 varjupaik@eluliin.ee

 

Jõgevamaa

Jätkab tegevust Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Läänemaa koos Hiiumaaga

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin

526 4697, 5515491 tallinn@naisteabi.ee, varjupaik@eluliin.ee

 

Lääne-Virumaa

OÜ Keerub5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu

 

Pärnumaa

Jätkab tegevust Pärnu Naiste Tugikeskus5398 1620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaa

Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaa

MTÜ Eluliin551 5491 varjupaik@eluliin.ee

 

Saaremaa

Jätkab tegevust Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Tartumaa

Jätkab tegevust Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 5594 9496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaa

Jätkab tegevust Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaa

Tähtvere Avatud Naistekeskus  5682 4768, 744 8706 naistekeskus@gmail.com

 

Võrumaa

Tähtvere Avatud Naistekeskus 5682 4768, 744 8706 naistekeskus@gmail.com

 

Tegevust jätkavad vabatahtlikus korras ka SÕLTUMATUD NAISTE TUGIKESKUSED, kes pakuvad vägivalda kogenud naisele võimaluste piires tasuta esmast ja juhtumipõhist nõustamist ning kokkuleppel ka psühholoogilist ja juriidilist abi.

 

Järvamaa Naiste Tugikeskus

jarvanaistekeskus@gmail.com 58133755

www.jarvanaistetugi.ee

 

Naiste Tugikeskus Hiiumaal (Läänemaa NTK filiaal)

hiiumaanaistetugi@gmail.com  51977170

 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

laanenaistetugi@gmail.com 5042300,

www.laanenaistetugi.ee

 

Rapla Naistekeskus

raplanaistekeskus@gmail.com  58137153

 

Tallinna Naiste Tugikeskus

tallinnanaistetugi@gmail.com  57570911

www.tallinnanaistetugi.ee

 

Virumaa Naiste Tugikeskus

virunaistekeskus@gmail.com  53868698

www.virunaistetugi.ee

 

Viljandimaa Naiste Tugikeskus

viljandinaistetugi@gmail.com 58050535

www.viljandinaistetugi.eu

 

Võrumaa Naiste Tugikeskus

vorunaistetugi@gmail.com; 52 83 615

www.vorunaistetugi.ee