Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised Seksuaalvägivald Tallinna NTK

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Anneta mTaskuga


mTasku pakub sulle mugavat võimalust teha annetusi vaid paari klikiga ning internetipanka sisenemata või sularaha omamata.
Annetamiseks ava äpis QR-skanner ja suuna telefoni kaamera mTasku QR-märgisele, vali annetatav summa ja sobiv maksekaart ja ning kinnita annetus, vajutades nupule „Maksa“.
Laadi mTasku rakendus alla siit:

Ava mTasku ja skaneeri QR-kood

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Uudised

05.08.2018 Teenusekirjelduse muudatused

Sotsiaalkindlustusamet saatis 22. juunil 2018 kõigile tugikeskustele kommenteerimiseks laiali muudatusettepanekud kehtivasse naiste tugikeskuse teenuse kirjeldusse.

Olulisemateks nendest olid järgmised:

·        Kaotada täiendkoolituse nõude erisus neile, kes on läbinud vastavad koolitused enne 1. jaanuari 2017, st varasemad täiendkoolitused kaotaksid kehtivuse.

·        Lubada hankes võrdsetel alustel osaleda ka pakkujatel, kelle tulevased töötajad alles läbivad täiendkoolitust.

·        Kaotada nõue, et kõiki tugikeskuse teenuseid osutavad eelduslikult naissoost isikud.

·        Majutusteenust hakata osutama ka kerges või keskmises joobes isikutele. Samuti tuleks tugikeskusel tagada, et teenusele mitte kvalifitseeruv isik ei jääks abita.

·        Psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat saab osutada rangelt vaid silmast-silma kohtumistel.

Eesti Naiste Varjupaikade Liit toetas neist vaid viimast ettepanekut, esimesele neljale ettepanekule oleme kategooriliselt vastu.

29. juunil kutsus Sotsiaalkindlustusamet kõik teenusepakkujad kokku ümarlauale, et muudatusettepanekud läbi arutada. Mitmetes küsimustes jõuti kokkuleppele, kuid säilisid ka eriarvamused. Näiteks soovisid MTÜ Eluliin ja Naiste Tugi-ja Teabekeskus jätkata telefoni teel psühhoteraapia pakkumist.

Augusti alguseks ei ole meil infot, missugune teenusekirjeldus hakkab kehtima 2019. aastal.

Tagasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...