Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naistevastase vägivalla ilmingud
Paarisuhtevägivald
Mida teha, kui

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Vägivallast

Vägivallana mõistetakse inimese tahtlikku käitumist, millega ähvardatakse, püütakse teha või tehakse kahju teise inimese tervisele. Tervise all peetakse seejuures silmas füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit, mitte üksnes haiguste ja vigastuste puudumist.

 

Naistevastane sooline vägivald on vägivald, mis on suunatud naiste vastu põhjusel, et tegemist on naistega või mis mõjutab naisi ebaproportsionaalselt.

See tähendab kõiki vägivalla akte, mille tulemusena või võimaliku tulemusena tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, psühholoogilisi või majanduslikke kahjusid või kannatusi, sealhulgas selliste aktidega ähvardamist, sundi või omavolilist vabadusest   ilmajätmist sõltumata sellest, kas see leiab aset avalikult või eraelus.

Euroopa Põhiõiguste Ameti 2014. aastal avaldatud uuringu kohaselt on iga kolmas naine alates 15 eluaastast kogenud elu jooksul mingit liiki vägivalda.

Naistevastast vägivalda loetakse  naiste inimõiguste rikkumiseks ning naiste  diskrimineerimise vormiks.