Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Tugikeskused

Vägivalda kogenud naised, kes vajavad tuge ja abi kas üksi või koos lastega, saavad pöörduda naiste tugikeskuste poole.

Naiste tugikeskused töötavad kõigis Eesti maakondades, teenuste osutamisel ei lähtuta elukohast. Naiste tugikeskuste asukoht ei ole turvalisuse huvides avalik, ühendust saab nendega ööpäevaringselt võtta telefoni ja meili teel.

Naiste tugikeskused pakuvad esmast ja juhtumipõhist nõustamist ning vajadusel/võimalusel turvalist majutust, samuti psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, õigusabi.


Teenusega rahulolu küsimustik

Järgmiste küsimustega soovime teada saada Teie hinnangut naiste tugikeskuste ja tugitelefoni 1492 poolt pakutud teenuste kohta. Teie arvamused aitavad meil abistada paremini vägivalda kogenud naisi.
Sellele küsimustikule vastamine on küll vabatahtlik, kuid iga tugikeskuse või tugitelefoni kliendi hinnangu teadasaamine on meile väga oluline. Vastamine on anonüümne, Te ei pea märkima oma nime ja keegi ei saa Teid vastuste järgi tuvastada.


1. Kelle poole pöördusite abi saamiseks?

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Järvamaa Naiste Tugikeskus
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus
Läänemaa Naiste Tugikeskus
Rapla Naistekeskus
Tallinna Naiste Tugikeskus
Valgamaa Naiste Tugikeskus
Viljandimaa Naiste Tugikeskus
Virumaa Naiste Tugikeskus
Võrumaa Naiste Tugikeskus
Tugitelefon 1492


2. Mõelge palun oma nõustamise, turvakodus viibimise või abitelefonile helistamise kogemusele ning vastake, kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega.

  Nõustun
täielikult
Pigem
nõustun
Pigem ei
nõustu
Ei nõustu
üldse
1. Ma tundsin end tugikeskuse/tugitelefoni töötajatega suheldes turvaliselt ja hästi
2. Minusse suhtuti lugupidavalt ja hoolivalt, sain vabalt rääkida oma kogemusest ja tunnetest.
3. Ma tundsin, et minu soove ja valikuid aktsepteeriti
4. Ma sain kasulikke nõuandeid, milliseid edasisi samme astuda olukorra lahendamiseks
5. Ma sain vajalikku tuge oma eluga edasi minemiseks.

 

3. Millist abi oleksite veel vajanud lisaks Teile pakutule?

 

Kood: