Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Uus ohvriabi seadus 2022

2020. aasta veebruaris toimunud naiste tugikeskuste kohtumisel informeeris Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ametnik Kristiina Luht meid ohvriabi seaduses kavandatavatest muudatustest. Aruteluteemaks kujunes vähemalt ühe sotsiaaltöö kõrgharidusega töötaja olemasolu iga tugikeskuse meeskonnas, mis oli juba selleks ajaks täidetud. 

2020. aasta juunis saatis Sotsiaalministeerium kooskõlastusringile uue ohvriabi seaduse väljatöötamise kavatsuse

Esitasime selle kohta 2020. aasta septembris oma seisukohad

2021. aasta jaanuaris toimunud veebikohtumisel tutvustas Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Kristiina Luht tugikeskuste esindajtele väljatöötamiskavatsusele tulnud tagasisidet ja meie ettepanekutega arvestamist.

2022. aasta jaanuaris tutvustasid Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ametnikud Kristiina Luht ja Airi Mitendorf nasite tugikeskuste esindajatele veebikohtumisel uue Ohvriabi seaduse üldist ülesehitust, samuti naiste tugikeskuse teenuse sõnastust eelnõus. Olulistest muudatustest teenuse korralduses juttu ei olnud. Teiste teenuste kirjelduse, seletuskirja ja kogu eelnõuga tutvumise võimalust enne eelnõu laiemale kooskõlastusringile saatmist tugikeskustele ei pakutud, meilt oodati kirjalikke kommetaare üldises korras

2022. aasta aprillis saatis Sotsiaalministeerium valminud uue ohvriabi seaduse eelnõu kooskõlastusringile 

Eelnõus ja seletuskirjas avastasime mitmeid meie jaoks ootamatuid muudatusi võrreldes senise teenuse korraldusega, samuti ebaselgust koostöökohtadest teiste teenustega jm probleeme, mille kohta esitasime maikuus Sotsiaalministeeriumile ka oma arvamuse

2022. aasta juuni lõpus toimunud naiste tugikeskuste suvekoolis tutvustasid Kristiina Luht ja Airi Mitendorf pooleteise tunni jooksul uues Ohvriabi seaduses kehtiva seadusega  võrreldes kavandatud muudatusi, arvestatud ja arvestamata jäetud muudatusettepanekuid, samuti üldist seaduseelnõude menetlemise korraldust Eestis.Toimus ka arutelu selle üle, missugune peaks olema hea seadus.

2022. aasta augusti alguses saime teate, et täiendatud eelnõu on saadetud Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks.

20. septembril 2022 saatsime ENVL poolt Sotsiaalministeeriumile ja Justiitsministeeriumile  uue arvamuse eelnõu kohta

22. septembril saatis Sotsiaalministeerium eelnõu valitsusse

29. septembril kiitis Vabariigi Valitsus Ohvriabi seaduse eelnõu heaks ja see saadeti Riigikokku.

Teave elnõu 702 SE menetluskäigu kohta Riigikogus

6. oktoobril pöördusime kõigi Riigikogu fraktsioonide esimeeste poole ja palusime võimalust kohtumiseks, et tutvustada eelnõuga seotud probleeme.

12. oktoobril toimusid kohtumised EKRE fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni liikmetega, 19. juunil veebikohtumine Keskerakonna liikmetega.

Pöördusime ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni juhtide poole ning 7. novembril oleme kutsutud komisjoni koosolekule.

24. oktoobril toimus Riigikogus eelnõu esimene lugemine, kus osales minister Signe Riisalo, kes vastas ka Riigikogu liikmete küsimustele.

25. oktoobril saime Sotsiaalministeeriumilt vastuskirja ka oma septembris esitatud ettepanekutele.

Paraku ei ministri väljaütlemised ega ministeeriumi vastused meie muresid ei hajutanud.