Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2019-2022
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Ohvriabi seaduse muudatus 2017
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Naiste tugikeskuste rahastamine

Läbi aastate on MTÜde poolt osutatud naiste varjupaikade teenust rahastatud Sotsiaalministeeriumi kaudu erinevatest allikatest:  Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) projektide kaudu, Sotsiaalministeeriumi riigieelarvelistest eraldistest, samuti Norra finantsmehhanismi vahenditest.

 

Alates 1. jaanuarist 2017 on naiste tugikeskuse teenus osa riiklikust ohvriabi teenusest, mis on sätestatud ohvriabi seaduses ja mille osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kes ostab teenust sisse riigihangetega.