Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Uudised

11.02.2021 Naiste tugikeskuste teenuste kasutamise kogemuse uuring

Naiste tugikeskustesse üle Eesti pöördus 2020. aastal abi saamiseks 2563 naist. Teadmine naiste tugikeskuste pakutavatest teenustest on iga aastaga tõusnud ning inimesed julgevad üha enam abi saamiseks tugikeskustesse pöörduda. Samuti on tugikeskustel hea koostöö politsei, ohvriabi ja kohalike omavalitsustega, mille töötajad suunavad vajadusel kannatanu majutuse või nõustamise saamiseks tugikeskustesse. Selleks, et saada aimu naiste endi kogemustest antud teenusega korraldab Sotsiaalkindlustusamet koostöös Kantar Emoriga uuringut, kus soovitakse tugikeskustega kokku puutunud naistelt tagasisidet abi saamisest. Kogemuste kaardistamine ning tagasiside on vajalikud, et arendada teenust veelgi enam kasutajate vajadustele vastavaks, et olla abivajajatele lähedal ning toeks igaühe individuaalset olukorda arvestades.

Kui sa oled läbi naiste tugikeskuste saanud abi ning nõustamist või oled kasutanud nende turvalist majutust, siis palun leia hetk ja vasta küsimustikule. Küsimustikule vastamine võtab aega 10-15 minutit. Sinu isikuandmed on anonüümsed ning neid ei edastata uuringufirmale. Sinu vastuseid ei seota kuidagi sinu andmetega ning vastuseid analüüsitakse üldistatud ja anonüümsel kujul.

Küsimustikule vastamiseks klikake siia

Tagasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...