Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised Seadusemuudatus Tallinna NTK
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskused 2017
Naiste tugikeskused 2016
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Suur tänu toetajatele:Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Naiste tugikeskuste kontaktid

2018. aastal abistavad vägivalda kogenud naisi nii riikliku teenuse osutajad kui

sõltumatud naiste tugikeskused.

 

Alates 1. augustist 2018 osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust

järgmised SKA poolt riigihankes leitud teenuseosutajad:

 

Harjumaal Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697, 5396 9834 tallinn@naisteabi.ee

ja MTÜ Eluliin , varjupaik@eluliin.ee

 

Ida-Virumaal Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaal Järvamaa Naiste Tugikeskus

58133755 jarvanaistekeskus@gmail.com  

 

Jõgevamaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

53059525 jogeva@naistetugi.ee  

 

Läänemaal koos Hiiumaaga 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

5042300 laanenaistetugi@gmail.com

51977170 hiiumaanaistetugi@gmail.com

 

Lääne-Virumaal Virumaa Naiste Tugikeskus

56297745 virunaistekeskus@gmail.com,

 

Pärnumaal Pärnu Naiste Tugikeskus

53981620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaal Pärnu Naiste Tugikeskus

53066085 raplanaistetugikeskus@gmail.com

 

Saaremaal Pärnu Naiste Tugikeskus 53098919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Tartumaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

55949496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaal Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaal Viljandimaa Naiste Tugikeskus

58050535 viljandinaistetugi@gmail.com

 

Võrumaal Võrumaa Naiste Tugikeskus

52 83 615, vorunaistetugi@gmail.com

  

Tegevust jätkavad vabatahtlikus korras ka SÕLTUMATUD NAISTE TUGIKESKUSED,

kes pakuvad vägivalda kogenud naisele võimaluste piires tasuta esmast ja juhtumipõhist

nõustamist ning kokkuleppel ka psühholoogilist ja juriidilist abi ning majutust.

 

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com 5860 0170

https://jogevanaistetugi.ee

 

Tallinna Naiste Tugikeskus

tallinnanaistetugi@gmail.com   57570911

 

Tähtvere Avatud Naistekeskus  

naistekeskus@gmail.com  5682 4768, 744 8706 

http://www.naistekeskus.ee