Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised Tallinna NTK
Meie nõustajad
Meie tegevus 2018
Naistepäev 2018
Meie tegevus 2017
Meie tegevus 2016
Meie tegevus 2015
Meie toetajad

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

 

Anneta mTaskuga


mTasku pakub sulle mugavat võimalust teha annetusi vaid paari klikiga ning internetipanka sisenemata või sularaha omamata.
Annetamiseks ava äpis QR-skanner ja suuna telefoni kaamera mTasku QR-märgisele, vali annetatav summa ja sobiv maksekaart ja ning kinnita annetus, vajutades nupule „Maksa“.
Laadi mTasku rakendus alla siit:

Ava mTasku ja skaneeri QR-kood

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

Meie tegevus 2017

Eesti Naiste Varjupaikade Liit esitas Sotsiaalkindlustusametile oma pakkumuse riigihankes naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks Harju maakonnas 2017. aastaks, kuid see ei osutunud edukaks.

 

Et väga paljude meie klientide juhtumite lahendamine oli pooleli, jätkasid meie kogenud nõustajad siiski vabatahtlikuna tööd ka peale 2017. aasta 1. jaanuari. Töö käigus lisandus ka järjest uusi abivajajaid, keda on terve aasta jooksul võimalust mööda abistatud.

 

2017. aastal osutas Tallinna Naiste Tugikeskus sõltumatu tugikeskusena vägivalda kogenud naistele tasuta esmast kriisinõustamist ja juhtumipõhist nõustamist. Samuti pakkusime naistele kokkuleppel psühhoteraapiat, õigusabi ja ajutist majutust.

Oktoobris ja novembris pakkusime ka võimalust osaleda eneseabi grupis.

 

2017. aastal pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 117 naist kellel oli kokku 89 alaealist last. Neist 77 naist olid eestikeelsed, 36 venekeelsed ja 4 ingliskeelset.

Neist naistest 103 olid kogenud psühholoogilist, 73 füüsilist, 55 majanduslikku ja 17 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Lisaks pöördus tugikeskusesse 5 naist, kes olid kogenud seksuaalvägivalda ja 1 prostitutsiooni kaasatud naine.

Naistele pakuti 145 korral telefoninõustamist, 52 korral meili teel nõustamist, 139 korral juhtumipõhist nõustamist, 32 korral tugigrupi teenuseid. Samuti pakuti psühholoogilist nõustamist ja õigusabi.

Majutust said 2 naist, kes viibisid varjupaigas kokku 99 ööd. Neil oli kaasas kokku 5 last, kes viibisid varjupaigas kokku 161 ööd.

 

Meie vabatahtlike nõustajate tiimi kuulusid:

Vaike Pähn- juhataja, esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja, võlanõustaja

Ingrid Vou- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Jane Hainsalu- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Eha Reitelmann- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Lota Aadla- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Merle Albrant- jurist

Piia Roosileht- jurist

Mirjam Püvi- psühhoterapeut

Ene Ahas- eneseabi grupi juht

 

Tugikeskuse nõustajad tegutsesid 2017. aastal täielikult vabatahtlikkuse alusel, ilma igasuguse tasuta.

Vabatahtlikele nõustajatele nende tööga seotud kulutuste katmiseks kasutasime 3000 eurot Eesti Naiste Varjupaikade Liidule annetustena laekunud raha.