Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Tegevused ja oodatavad tulemused
Koolitused
Konverents Mehed naistevastasest vägivallast
Konverents AVA SILMAD
Konverents Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?
Teenusekirjeldus
Uuring
Meedia
Küsitlus

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Teenusega rahulolu küsimustik

Järgmiste küsimustega soovime teada saada Teie hinnangut naiste tugikeskuste ja tugitelefoni 1492 poolt pakutud teenuste kohta. Teie arvamused aitavad meil abistada paremini vägivalda kogenud naisi.

Sellele küsimustikule vastamine on küll vabatahtlik, kuid iga tugikeskuse või tugitelefoni kliendi hinnangu teadasaamine on meile väga oluline. Vastamine on anonüümne, Te ei pea märkima oma nime ja keegi ei saa Teid vastuste järgi tuvastada.


1. Kelle poole pöördusite abi saamiseks?

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Järvamaa Naiste Tugikeskus
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus
Läänemaa Naiste Tugikeskus
Pärnu Naiste Varjupaik
Raplamaa Naiste Tugikeskus
Tallinna Naiste Kriisikodu
Tähtvere Avatud Naistekeskus
Valgamaa Naiste Tugikeskus
Viljandimaa Naiste Tugikeskus
Virumaa Naiste Tugikeskus
Võrumaa Naiste Tugikeskus
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus
Tugitelefon 1492


2. Mõelge palun oma nõustamise, turvakodus viibimise või abitelefonile helistamise kogemusele ning vastake, kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega.

  Nõustun
täielikult
Pigem
nõustun
Pigem ei
nõustu
Ei nõustu
üldse
1. Ma tundsin end varjupaigas/nõustamisel olles turvaliselt ja hästi
2. Minusse suhtuti lugupidavalt ja hoolivalt
3. Ma sain vabalt rääkida oma kogemusest ja
tunnetest, mind ei kritiseeritud
4. Ma tundsin, et minu soove ja valikuid
aktsepteeriti
5. Ma sain kasulikke nõuandeid, milliseid
edasisi samme astuda olukorra lahendamiseks.

 

3. Millist abi oleksite veel vajanud lisaks Teile pakutule?

 

Kood:

 

 

Küsitlust rahastatakse Norra toetuste programmist „Kodune ja sooline vägivald„