Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2019-2022
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Ohvriabi seaduse muudatus 2017
Väljatöötamiskavatsus
Eelnõu koostamine
Eelnõu menetlus Riigikogus
Teenusekirjeldus
Riigieelarve 2017
Pöördumine Riigikogu fraktsioonide poole
Pöördumine ministrite poole
Women Against Violence Europa (WAVE) pöördumine
Riigihange
Küsimused ministrile
Ettepanek Sotsiaalkomisjonile
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Riigieelarve 2017

 

2017. aasta riigieelarve seletuskiri käsitleb naiste tugikeskuse teenust  (lk 49-50)

alljärgnevalt:

Rea nr

Liik

Konto

Obj. kood

2015 tegelik, tuh eur

2016 RE, tuh eur

2017 RE, tuh eur

Muutus, tuh eur

Muutus %

75

20

5

SE 110 005

Sotsiaal-teenuste osutamine

-39 929

-39 996

-39 016

-980

-2,4

Sealhulgas

Ohvriabi teenused

-196

-268

-368

100

37,3

 

Naiste tugikeskuse teenus

-496

-500

-620

120

24,0

 

Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne

-21 874

-24 711

-25 186

475

1,9

 

Erivajadustega laste rehabilitatsioon

-4 610

-5 173

-4 395

-778

-15,0

 

Erivajadustega inimeste rehabilitatsioon

-3 927

-3 685

-3 063

-622

-16,9

 

Liikumispuudega inimeste parkimiskaardid ja nende administreerimine

-16

-13

-13

0

0,0

 

Lasteabi telefon

0

-184

-184

0

0,0

 

Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele

-8 809

-5 461

-5 186

-275

-5,0

 

Naiste tugikeskuste teenus sisaldab turvalist majutust, kriisinõustamist, juriidilist nõustamist, ohvriga kaasas oleva(te) laste abivajaduse hindamist ning muid naiste ja laste toimetulekut soodustavaid teenuseid (nt ohvrite transport tugikeskusesse). 2015. aastal pöördus tugikeskuste poole üle Eesti 1 753 naist. Teenust osutatakse 15 tugikeskuses üle Eesti. Eelarve suurenemine 120 tuh euro võrra on vajalik naiste tugikeskuste teenuse osutamiseks ning psühholoogilise ja juriidilise teenuse osutamiseks seoses Norra 2009-2014 finantsmehhanismist rahastatud programmi lõppemisega.

 

Kommentaar:

120 tuhandest eurost ei piisa, kui oleks tahetud tagada Norra programmi raames välja arendatud üleriigilise kompleksteenuse jätkusuutlik toimimine.

Norra programmi rahastusperioodil 2013-2016 alustasid tööd uued tugikeskused 5 maakonnas ja nõustamisteenus laienes kõigisse maakondadesseSee tõi kaasa olulise rahavajaduse kasvu. Norra toetusprogramm eeldas seda, et välja arendatud teenuse rahastamise võtab üle riik.

Sotsiaalministeeriumilt laekus tugikeskustele 2014.aastal kokku  640 tuhat, 2015. aastal 685 tuhat ja 2016. aastal üle 725 tuhat eurot.

 

Aastatel 2012-2016 on sotsiaalministeerium rahastanud naiste tugikeskuste teenuseid alljärgnevalt:

Aasta

Riigieelarve eraldis

HMN projektid

nõust. Norra projekt

Nõustamis-teenused

Kokku

Maakondi

Maakonna keskmine

Pöördunud naisi

2012

 

315900

 

 

315900

9

35100

1570

2013

 

411000

77000

 

488000

10

48800

1524

2014

430000

40700

170100

 

640800

13

49292

1617

2015

500000

 

185400

 

685400

13

52723

1763

2016

500000

 

30000

195000

725000

15

48333

1055*

*esimese poolaasta jooksul

 

Eesti Naiste Varjupaikade Liit juhtis 2017. aastaks planeeritud naiste tugikeskuse alarahastuse teemale tähelepanu juba oma 19. septembri kirjas Riigikogu sotsiaalkomisjonile.