Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2006

2006. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu kaks suuremat projekti. Hasartmängumaksu Nõukogu rahastas projekti „Naiste varjupaikade töötajate koolitamine abistamaks inimkaubanduse ja  seksuaalse vägivalla ohvreid“ (projektijuht Eha Reitelmann). Projekti kaasfinantseeringu saime Rootsi Suursaatkonnalt.

Lisaks saime varjupaikade töötajate koolitamiseks ja varjupaikade ning Hotline’i teenuse kirjelduste  väljatöötamiseks toetust ka European Women’s Lobbylt seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naiste abistamiseks käivitatud Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti raames (“Nordic Baltic pilot project for the support, protection, safe return, and rehabilitation of women victims of trafficking for sexual exploitation”.

Kokku viisime läbi kolm koolitust.

Esimene koolitustsükkel toimus 4.-5. novembril Tallinna Ülikooli ruumides, koolitajateks olid Ebon Kram, kes on Rootsi naiste varjupaikade katusorganisatsiooni ROKS asutaja ja kauaaegne president ja Maria Appelblom Stockholmi politseist. Osavõtjateks olid Tartu ja Ida-Virumaa naiste varjupaiga, MTÜ Eluliin keskuste Atoll ja Vega, MTÜ Living for Tomorrow ja  Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse

töötajad. Kokku osales koolitusel 13 inimest. Koolitusel oli tagatud järeltõlge inglise keelest, tõlkisid Reet Hiiemäe ja Merli Klein.

Teine koolitustsükkel toimus 2.-3. detsembril Tallinna Ülikooli ruumides. Koolitajateks olid Unni Kiil ja Tove Smaadahl Norra naiste varjupaikade katusorganisatsioonist, kes koordineerivad seksuaalse ekspluateerimise ohvriks langenud naistele teenuste osutamist Norras. Osavõtjaid oli 13. Koolituse tarvis tõlkisime eelnevalt eesti keelde hulga  norrakeelset jaotusmaterjali. Koolitusel oli tagatud järeltõlge inglise keelest.

Et viimasele koolitusele kutsusime esinejaks Soomes elava eestlanna Reet Nurmi, otsustasime tõlkimisest vabaks jäävate summade arvelt tõlkida eesti keelde ja jagada koolitusest osavõtjatele Norra naiste varjupaikade katusorganisatsiooni väljaande “Abistaja roll töös vägivallaohvritest naiste ja nende lastega» teksti (kokkuleppel väljaandjatega).

Seda materjali kasutame edaspidi ka teistel naiste varjupaikade töötajatele suunatud koolitustel.

Kolmas koolitustsükkel toimus 16.-17. detsembril Tallinna Ülikooli ruumides. Koolitajaks oli Reet Nurmi organisatsioonist Monikanaiset. Osavõtjaid oli 13. Koolituse käigus arutasime muuhulgas ka varjupaigateenuse kirjelduse teksti, mis tuli koostada Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti käigus.

Detsembri lõpus valmisid Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti tarvis varjupaigateenuse kirjeldus ja Hotline’i teenuse kirjeldus.

Projekti tulemusena paranes Eesti teenuseid osutavate organisatsioonide valmisolek seksuaalse ekspluateerimise ohvriks langenud naiste abistamiseks.

Tekkisid otsekontaktid Eesti ja Põhjamaade inimkaubanduse ohvrite abistamisega tegelevate organisatsioonide vahel, mis hõlbustab tunduvalt edaspidist ohvrite turvalise tagasipöördumise programmi ja hilisema rehabiliteerimise elluviimist.