Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2011

2011. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu järgmisi suuremaid projekte:
  
Sotsiaalministeeriumi projekti
Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naiste abistamine naiste varjupaikades käigus korraldasime seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud või kaubitsemise kahtlusega naiste abistamist, samuti abistasime seksuaalvägivalla ohvriks langenud naisi (projektijuht Eha Reitelmann).
Kokku abistati projekti raames 8 naist. Naistele pakuti varjupaikades turvalist majutust, sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, tugiisiku teenust, vajadusel ka juriidilist nõustamist. Leidsime võimalused naistele vajalike meditsiiniteenuste saamiseks. Toetasime naisi hariduse omandamisel ja vajadusel uue elukoha ning töö leidmisel. Ohvri tuvastamisel lähtusime inimkaubanduse vastase võrgustiku poolt heaks kiidetud juhendi kriteeriumitest. Lisaks toimus töö noorte sotsiaalselt haavatavate neidudega  Ida-Virumaal, kellele pakkusime grupinõustamist ja vajadusel individuaalnõustamist ja majanduslikku abi, et ennetada nende kaubitsemise ohvriks sattumist
Projekti kestel oli käigus teenuste koordineerimise telefon 56240606 , millele vastamine oli tagatud tööpäevadel 12 tunni jooksul (kella 9-21). Selle telefoni vahendusel korraldasime infovahetust kõigi naiste varjupaikadega ja abi vajavate naiste suunamist ühest piirkonnast teise. Samuti jagasime infot kättesaadavate teenuste kohta siseriiklikult ja vastasime välismaalt tulnud kõnedele.
 
 2011. aastal jätkus vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 töö. Telefonile vastamist korraldasime koostöös Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaigaga. Kuni septembrikuuni tagasime kõnedele vastamise tööpäeviti 4 tunni jooksul vabatahtlike  tööga ja katsime muud vajalikud kulud omavahendite ja annetuste arvelt. Alates 1. septembrist  töötas tugitelefon 1492 kõigil nädalapäevadel kella 10-18.
Graafiku alusel vastasid telefonile spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad, kellega ENVL oli sõlminud käsunduslepingud.

Tugitelefoni tööd toetas Hasartmängumaksu Nõukogu  2011. aastal läbi projekti „Vägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö edasiarendamine“ (projektijuht Eha Reitelmann) .
Projekti raames taaskäivitasime vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1942 igapäevase kaheksa tunnise töö. Projekti käigus korraldasime 2-päevase koolituse uutele telefonile vastajatele, koostasime uuendatud andmebaasi olemasolevatest abivõimalustest vägivalla ohvritele ning tagasime septembrikuust novembrini kolme kuu vältel telefonile vastamise iga päev 8 tunni jooksul Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga baasil. Graafiku alusel vastasid telefonile spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad, kellega ENVL oli sõlminud käsunduslepingud.

Detsembrikuus jätkasime tugitelefoni tööd Hasartmängumaksu Nõukogu projektiVägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö jätkamine“ toel (Projektijuht Eha Reitelmann)