Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2010

2010. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu järgmisi suuremaid projekte,
 Jätkus töö Euroopa Komisjoni Daphne programmi projekti „X generation till non-violent relations“ raames, kus Liit on partneriks (Daphne). Juhtpartner on Women’s Issues Information Center Leedust.
Projekt keskendus noorte naiste ja tütarlaste vastasele vägivallale. Projekti raames koostati ja tõlgiti eesti keelde partnerriikide hea praktika näiteid tutvustav käsiraamat koos selle juurde kuuluva DVD-ga ning videoklipid. Samuti trükkisime ja levitasime tugitelefoni 1492 ja ohvriabi süsteemi ning naiste varjupaiku tutvustavaid voldikuid. Liidu esindaja osales partnerorganisatsioonide kohtumisel ja lõppkonverentsil Vilniuses.
 
Sotsiaalministeeriumi projekti „Kaubitsetud naiste abistamine Eesti naiste varjupaikades“ käigus korraldasime seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud või kaubitsemise kahtlusega naiste abistamist, samuti abistasime seksuaalvägivalla ohvriks langenud naisi (projektijuht Eha Reitelmann).
Kokku abistati projekti raames 8 naist. Naistele pakuti varjupaikades turvalist majutust, sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, tugiisiku teenust, vajadusel ka juriidilist nõustamist. Leidsime võimalused naistele vajalike meditsiiniteenuste saamiseks. Toetasime naisi hariduse omandamisel ja vajadusel uue elukoha ning töö leidmisel. Ohvri tuvastamisel lähtusime inimkaubanduse vastase võrgustiku poolt heaks kiidetud juhendi kriteeriumitest. Lisaks käivitasime töö noorte sotsiaalselt haavatavate neidude seas Ida-Virumaal, kellele pakkusime grupinõustamist ja vajadusel individuaalnõustamist ja majanduslikku abi, et ennetada nende kaubitsemise ohvriks sattumist
Projekti kestel oli käigus teenuste koordineerimise telefon 56240606 , millele vastamine oli tagatud tööpäevadel 12 tunni jooksul (kella 9-21). Selle telefoni vahendusel korraldasime infovahetust kõigi naiste varjupaikadega ja abi vajavate naiste suunamist ühest piirkonnast teise. Samuti jagasime infot kättesaadavate teenuste kohta siseriiklikult ja vastasime välismaalt tulnud kõnedele.
 
Jaanuris ja veebruaris jätkus 2009. aasta oktoobris alanud Avatud Eesti Fondi projekti “Estonian women’s shelters: Coping in the time of Crisis “ elluviimine (lepingu kogumaht 1 000 000 kr, koordinaator Eha Reitelmann).
Projekti elluviimiseks olid sõlmitud koostöölepingud MTÜ Järva Naiste Varjupaiga, MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga, MTÜ Raplamaa Naiste Varjupaiga, MTÜ Valgamaa Naiste Varjupaiga, MTÜ-dega Naiste Varjupaik ja Jeeriko (viimased korraldasid Tartu ja Viljandi ning Viru naiste varjupaikade tööd) naiste varjupaiga teenuste ja muude teenuste osutamiseks naistevastase vägivalla ohvritest naistele ja lastele.
Naistevastase vägivalla ohvritele pakuti mitmesuguseid vajalikke teenuseid -turvaline majutus, kriisinõustamine, sotsiaalnõustamine (nii telefoni teel kui silmast-silma), juriidiline ja psühholoogiline abi jne).
Projekt toetas ka tugitelefoni 1492 tööd, kindlustades kõnedele vastamise tööpäevadel kella 10-15 ja andes võimaluse trükkida infomaterjale.
Projekti raames korraldasime veebruarikuus koolituse varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele.
 
Jaanuaris ja veebruaris jätkus ka Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekt Üleriigiline abitelefon  vägivallaohvritest naistele (projektijuht Eha Reitelmann), millest samuti toetasime tugitelefoni tööd ja telefonile vastajate supervisiooni.
 
Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kontole laekus ETV 2009. aasta heategevussaate Jõulutunnel käigus kogutud annetustest kokku 1477650 krooni.
See raha jagati naiste varjupaikade (Ida-Viru Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Järva Naiste Varjupaik, Pärnu Naiste Varjupaik, Raplamaa Naiste Varjupaik, Tartu Naiste Varjupaik, Valgamaa Naiste Varjupaik, Viljandimaa Naiste Varjupaik, Viru Naiste Varjupaik, Tallinna Naiste Kriisikodu)  ja tugitelefoni 1492 vahel.
Toetussumma eest tasusid varjupaigad rendi- ja kommunaalkulusid (kokku 94 057 kr), transpordikulusid (kokku 67 999 kr), soetasid inventari ja põhivahendeid (kokku 164 467 kr), ostsid nõustamisteenuseid (kokku 43 700 kr), tasusid koolituskulusid (kokku 13 160 kr). Töötasudeks kulus 521 271krooni, jooksvateks kuludeks (varjupaigas viibijate hügieenitarbed, toit, sidekulud jms) 181 462 krooni. Tulumaksuks tasusime 247 682 krooni.