Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2007

2007. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu viis suuremat projekti.

Hasartmängumaksu Nõukogu toetas projekti „Naiste varjupaikade töötajate jätkukoolitus abistamaks inimkaubanduse ja seksuaalse vägivalla ohvreid (projektijuht Eha Reitelmann).

ja ka ka projekti „Naiste varjupaikade töötajate jätkukoolitus“, mille tegevus jätkus 2008. aastal (projektijuht Eha Reitelmann).

Lisaks saime varjupaikade töötajate koolitamiseks, võrgustiku koosolekute läbiviimiseks, reklaammaterjali trükkimiseks ja teenuste kirjelduste edasiarendamiseks toetust ka European Women’s Lobbylt seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naiste abistamiseks käivitatud projekti“Nordic Baltic pilot project for the support, protection, safe return, and rehabilitation of women victims of trafficking for sexual exploitation” raames (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Aasta jooksul toimusid järgmised koolituse ja võrgustikutööga seotud üritused, mille kulud kaeti kombineeritult erinevate projektide  arvelt:

 

23. 01.2007 toimus kohtumine Tallinnas, osa võtsid ENVL; Living for Tomorrow, Eluliini, Tartu naiste varjupaiga, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga esindajad. Arutasime läbi I poolaasta koolituste ja õppereiside sisu ja ajakava, EWL projektitaotluse sisu, aasta üldise tööplaani.

 Õppereis Norrasse toimus 05.02.2007-09.02.2007, osavõtjad ENVL,  Eluliini, Tartu naiste varjupaiga, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga esindajad, kokku 4 inimest. Kohalikuks vastuvõtjaks oli Krisesentersekretariatet ja Tove Smaadahl.

Tutvusime Rosa projekti tööga, käisime kahes naiste varjupaigas (Gjövikis ja Indre-Östfoldis), kohtusime Põhja-Norra naiste varjupaikade esindajatega Oslos, kohtusime politsei peadirektoraadi, IOMi ja Justiitsministeeriumi esindajatega. Samuti külastasime prostituutide abistamiskeskust Nadheim Oslos.

 Võrgustiku koosolek Tallinnas 15. 02.2007, osa võtsid  kõigi projekti kaasatud MTÜde- esindajad. Arutasime läbi Eesti inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava täiendused.

 

Õppereis Stockholmi toimus 15.03 2007- 17.03.2007. Meie kohalikuks vastuvõtjaks olid Ebon Kram ja Katarina Sjöström Sollentuna naiste varjupaigast. Osa osavõtjad ENVL,  Eluliini, Tartu naiste varjupaiga, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga esindajad, kokku 9 inimest. Külastasime Sollentuna ja Järfälla naiste varjupaika, Stockholmi noorte naiste abiliini ja linna suurimat naiste varjupaika -Alla Kvinnors Husi. Kohtusime ka inimkaubanduse juhtumitega tegeleva politseiohvitseri Kaisa Wahlberi ja prokutör Lise Tammiga, samuti Leila Vasaneninga Stockholmi linnavalitsusest. Teise päeva õhtul kohtusime Stockholmi noorte naiste abiliini poolt korraldatud vastuvõtul endise inimkaubanduse eest vastutava ministeeriuminõuniku Gunilla Ekbergiga.

 

Koolitus 01.04.2007 Tartus, kus käisime vaatamas Põhja- ja Baltimaade

pilootprojekti ja Hasartmängumaksu projekti toel varjupaiga jaoks renditud ja sisustatud korterit. Lektoriks oli Jelena Kovalenko Klaipeda psühholoogilise abi keskusest, kes rääkis naistevastase vägivalla ohvriks langenud naiste abistamisest oma keskuses ja Leedus üldiselt. Osa võtsid kõigi projekti kaasatud Eesti MTÜde esindajad.

 

14. aprillil toimus Tallinnas konverents ”Kui armastus teeb haiget”, mille korraldasid üheskoos Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja ENUT.

 

Koolitus 14.-15.04.2007 Tallinnas. Koolitajateks olid Audra Bolander ja Trine

Lund-Jensen Kopenhaageni keskusest Reden- Stop Kvindelhandel, kes rääkisid

oma keskuse tööst ja Taani kogemusest prostitutsiooni ja inimkaubanduse ohvrite

abistamisel. 

 

Koolitus 26.05.2007 Tallinnas. Koolitajaks olid Nikola Dzina Riia keskusest “Marta” Osales ka Ebon Kram Stockholmist.

Tallinna keskuse Vega töötajad jagasid oma seniseid kogemusi. Arutasime ka teenuseid tutvustava infomaterjali koostamist ja otsustasime trükimaterjali koostada siis, kui ka Ida-Virumaa varjupaiga teenused on lõplikult välja arendatud.

 

Kohtumine 30.06.2007 Jõhvis. Tutvusime Ida-Virumaa naiste varjupaiga tegevuse ja ruumidega. Samuti arutasime teise poolaasta tööplaani ja kavandasime järgnevaid koolitusi. Arutasime projekti edasist käiku ja teenuseid tutvustavate infomaterjalide koostamist.

 

Spetsialistide koolitus ja MTÜ-de kohtumine Narvas 6.-7.09.2007 (koostöös

Sotsiaalministeeriumi ja MTÜdega Eluliin ja Living for Tomorrow).

Seminaril osalesid Ida-Virumaa erinevate elualade spetsialistid, kes puutuvad kokku

inimkaubanduse ohvritega- politseinikud, tööhõiveameti esindajad, sotsiaaltöötajad,

lastekaitsetöötajad, ohvriabi töötajad, noorsootöötajad, varjupaiga töötajad, prostituutide

tugiisikud jt. Seminaril arutati inimkaubanduse ja prostitutsiooni ohvrite abistamisvõimaluste ja erinevate institutsioonide omavahelis koostöö tõhustamise üle.

MTÜde kohtumisel arutati praktilise koostöö korraldamist Jõhvi varjupaiga, tugiisikute

ningAtoll ja Vega keskuste vahel.

 

Kohtumine 28.-29.10.2007 Jõhvis

Tartu, Tapa ja Jõhvi varjupaikade töötajate ja vabatahtlike kohtumine, kus vahetati

kogemusi ja arutati omavahelise koostöö võimalusi. Viisime läbi naistevastase

vägivalla ohvrite abistamise alase koolituse.

 

Võrgustiku kohtumine ja seminar 12.11.2007 Tallinnas   

Kohtumise raames toimus uute riikliku võrgustiku liikmetega tutvumine, jagati

ministeeriumide ja MTÜde vahel informatsiooni toimuva kohta, anti ülevaade Equali projekti

arengutest, tutvustati Euroopa Nõukogu inimkaubanduse tõkestamise konventsiooni analüüsi ja arutati edasisi tööplaane.

 

Kohtumine ja seminar 30.11-01-12.2007 Narva-Jõesuus

Seminaril osalesid Ida-Virumaal tegutsevad prostituutide tugiisikud ja Jõhvi varjupaiga

esindajad, Atoll ja Vega keskuste töötajad,  tööturuameti esindajad. Viimased tutvustasid

kohaliku tööturuameti võimalusi inimkaubanduse ohvrite abistamiseks, sh puuetega

inimeste töölerakendamise võimalusi. Anti ülevaade erinevate projektide raames toimuvatest tegevustest.  Toimusid töögrupid, mis arutasid abistamise võimalusi kohapeal,

 

MTÜde kohtumine ja koolitus 7.-8. 12.2007 Tallinnas

Kohtumisel vahetati kogemusi ohvrite abistamise käigus tekkinud probleemide lahendamisest.

Täiendati ohvrite abistamise mudelit.

Koolitusmaterjalina kasutamiseks tõlkisime osaliselt inglise keelest eesti keelde

 raamatu “Sexual Violence. The Reality for Women.“ (Third Edition, Fully Revised and

Updated), London1999.

 

Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti raames koostasime ja trükkisime mitmeid projekti ja varjupaikade teenuseid tutvustavaid materjale. Samuti täiendasime varjupaigateenuse kirjeldust ja arendasime edasi ohvri abistamise mudelit.

 

Lisaks varjupaikade töötajate koolitamisele viisime läbi Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projekti Meditsiinitöötajate lähisuhtevägivalla-alane koolitus“ (projektijuht Sirje Otstavel).

Projekti raames viidi läbi 10 koolitust meditsiinitöötajatele à 4 akadeemilist tundi. Lektorid: Sirje Otstavel, Eesti Naiste Varjupaikade Liit „Lähisuhtevägivalla põhjused ja tagajärjed – kuidas toetada ja suunata ohvreid abi saama vältimaks korduvaid ja tõsisemaid vigastusi ning sekundaarset viktimisatsiooni”; Raul Heido või Margit Pärn, Lõuna Ringkonnaprokuratuur „Lähisuhtevägivald ja kriminaalmenetlust – eeluurimisprobleemid, teatamiskohustus, ajutine lähenemiskeeld, lähenemiskeeld”. Koolitused toimusid Tartus, Rakveres ja Tallinnas. Kokku osales koolitustel 235

Trükikojast Võru Täht tellisime 1000 eksemplari meedikute käsiraamatut, millest üle 900 jaotati laiali erinevates meditsiiniasutustes.

Samuti saime European Women’s Lobbylt projekti “Nordic Baltic pilot project for the support, protection, safe return, and rehabilitation of women victims of trafficking for sexual exploitation” raames toetust teenuste osutamise koordineerimiseks ja teenuste osutamiseks kaubitsetud naistele kolmes varjupaigas üle Eesti (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Teenuste osutamist koordineeris teenuste koordinaator, kellega sõlmiti vastav töövõtuleping. Partnerorganisatsioonideks olid MTÜ Eluliin (Vega keskus Tallinnas), Tartu Naiste Varjupaik ja Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik (Jõhvi Naiste Varjupaik).

Ohvritele pakuti majutust, vajadusel psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, sotsiaalnõustamist ja abi asjaajamisel ametiasutustes (tugiisikud), vajadusel korraldasid meditsiiniabi saamise ja töökoha või töö saamiseks vajaliku koolituse leidmise koostöös riikliku tööhõivesüsteemiga.