Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2009

2009. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu kuus suuremat projekti,

Algas töö Euroopa Komisjoni Daphne programmi projekti „X generation till non-violent relations“ raames, kus Liit oli partneriks (Daphne). Juhtpartner oli  Women’s Issues Information Center Leedust.

Projekt keskendus noorte naiste ja tütarlaste vastasele vägivallale, selle raames koostati 2009. aastal hea praktika näidete käsiraamatut, loodi Liidu veebileht ja korraldati koolitusi varjupaikade töötajatele.  Liidu esindajad osalesid ka kahel partnerorganisatsioonide kohtumisel Helsingis ja Ateenas.

 

Sotsiaalministeeriumi projekti „Kaubitsetud naiste abistamine Eesti naiste varjupaikades“ käigus korraldasime seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud või kaubitsemise kahtlusega naiste abistamist, samuti abistasime seksuaalvägivalla ohvriks langenud naisi (projektijuht Eha Reitelmann).

Projekt jätkas Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti tegevusi. Kokku abistati projekti raames 12 naist koos 7 lapsega.

Naistele pakuti varjupaikades turvalist majutust, sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, tugiisiku teenust, vajadusel ka juriidilist nõustamist. Leidsime võimalused naistele vajalike meditsiiniteenuste saamiseks. Toetasime naisi hariduse omandamisel ja vajadusel uue elukoha ning töö leidmisel. Neile naistele, kellel endal puudus piisav sissetulek, tagati varjupaigas oleku ajal toitlustamine, ravimid, transport, osteti ka hädavajalikud rõivaid ja jalatseid.

Projekti kestel oli käigus teenuste koordineerimise telefon 56240606 , millele vastamine oli tagatud tööpäevadel 12 tunni jooksul (kella 9-21). Selle telefoni vahendusel korraldasime infovahetust kõigi naiste varjupaikadega ja abi vajavate naiste suunamist ühest piirkonnast teise. Samuti jagasime infot kättesaadavate teenuste kohta siseriiklikult ja vastasime välismaalt tulnud kõnedele.

 

Jaanuaris jätkus vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 töö Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  rahastatud projekti Üleriigiline abitelefon vägivallaohvritest naistele toel (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Veebruarist juuli lõpuni viisime ellu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekti Üleriigiline abitelefon  vägivallaohvritest naistele (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Septembrist alustas tööd Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekt Üleriigiline abitelefon  vägivallaohvritest naistele (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Tunduvalt vähenenud rahastamise tõttu tuli 2009. aastal lühendada telefonile 1492 vastamise aega, suurema osa aastast töötas telefon tööpäeviti kella 10st 15ni.

 

Oktoobrist käivitus Avatud Eesti Fondi projekt “Estonian women’s shelters: Coping in the time of Crisis “ (projekti koordinaator Eha Reitelmann).

Projekti elluviimiseks sõlmiti koostöölepingud MTÜ Järva Naiste Varjupaiga, MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga, MTÜ Raplamaa Naiste Varjupaiga, MTÜ Valgamaa Naiste Varjupaiga, MTÜ-dega Naiste Varjupaik ja Jeeriko (viimased korraldasid Tartu ja Viljandi ning Viru naiste varjupaikade tööd) naiste varjupaiga teenuste ja muud liiki teenuste osutamiseks naistevastase vägivalla ohvritest naistele ja lastele.

Naistevastase vägivalla ohvritele pakuti mitmesuguseid vajalikke teenuseid -turvaline majutus, kriisinõustamine, sotsiaalnõustamine (nii telefoni teel kui silmast-silma), juriidiline ja psühholoogiline abi jne).

Projekt toetas ka tugitelefoni 1492 tööd, kindlustades kõnedele vastamise tööpäevadel kella 10-15 ja andes võimaluse trükkida infomaterjale.

Projekti raames korraldasime samuti kaks koolitust varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele.