Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2012

2012. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu järgmisi projekte:
  
Sotsiaalministeeriumi projekti „K
aubitsetud naiste abistamine naiste varjupaikades käigus korraldasime seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud või kaubitsemise kahtlusega naiste abistamist, samuti abistasime seksuaalvägivalla ohvriks langenud naisi (projektijuht Eha Reitelmann). Projekti käigus abistasime seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud või kaubitsemise kahtlusega naisi Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaigas. Samuti abistasime seksuaalvägivalla ohvriks langenud naisi.

Naistele pakuti varjupaikades turvalist majutust, sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, tugiisiku teenust, vajadusel ka juriidilist nõustamist. Leidsime võimalused naistele vajalike välisteenuste saamiseks. Toetasime naisi hariduse omandamisel ja vajadusel uue elukoha ning töö leidmisel. Neile naistele, kellel endal puudus piisav sissetulek, tagati varjupaigas oleku ajal toitlustamine, ravimid, transport, osteti ka hädavajalikud rõivad ja jalatsid. Ohvri tuvastamisel lähtusime inimkaubanduse vastase võrgustiku poolt heaks kiidetud juhendi kriteeriumitest.

Toimus töö noorte sotsiaalselt haavatavate neidudega Ida-Virumaal, kellele pakkusime      individuaalnõustamist ja majanduslikku abi, et ennetada nende kaubitsemise ohvriks sattumist.    

Projekti kestel oli käigus teenuste koordineerimise telefon 56240606 , millele vastamine oli tagatud tööpäevadel 12 tunni jooksul (kella 9-21). Selle telefoni vahendusel korraldasime infovahetust kõigi naiste varjupaikadega ja abi vajavate naiste suunamist ühest piirkonnast teise. Samuti jagasime infot kättesaadavate teenuste kohta siseriiklikult ja vastasime välismaalt tulnud kõnedele.


 2012. aastal jätkus vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 töö. Telefonile vastamist korraldasime kuni juuni lõpuni koostöös Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaigaga, alates juulikuust koostöös Järva Naiste Varjupaigaga.  Märtsikuus tagasime kõnedele vastamise tööpäeviti 4 tunni jooksul vabatahtlike  tööga ja katsime muud vajalikud kulud omavahendite ja annetuste arvelt. Teistel kuudel töötas tugitelefon kõigil nädalapäevadel kella 10-18.
Graafiku alusel vastasid telefonile spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad, kellega ENVL oli sõlminud käsunduslepingud.

Tugitelefoni tööd  toetas 2012. aastal  Hasartmängumaksu Nõukogu.

Jaanuris ja veebruaris jätkasime tugitelefoni tööd Hasartmängumaksu Nõukogu projektiVägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö jätkamine“ toel (projektijuht Eha Reitelmann). Projektiga toetasime vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014 eesmärkide täitmist ja jätkasime tugitelefoni 1492 igapäevast 8-tunnist tööd. Projekti raames toimus 21. jaanuaril Tallinnas ühepäevane koolitus, samuti toimus kaks supervisiooni tugitelefoni töötajatele. Tugitelefonile vastamine toimus Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga baasil, kaasates nii varjupaiga töötajaid kui seniseid vabatahtlikke.

Aprillist juunikuuni viisime ellu Hasartmängumaksu Nõukogu  projekti „Vägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö edasiarendamine“ (projektijuht Eha Reitelmann),  Projekti raames toimus 29. juunil Tallinnas ühepäevane koolitus, samuti toimusid projekti vältel Tallinnas kaks supervisiooni telefoni töötajatele. Telefonile vastamine toimus Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga baasil, kaasates nii varjupaiga töötajaid kui seniseid vabatahtlikke. Telefonile vastati iga päev kella 10-18.

Juulist septembrini viisime ellu Hasartmängumaksu Nõukogu  projekti „Vägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö edasiarendamine“ (projektijuht Eha Reitelmann),  Projekti raames toimus 10. augustil Paides ühepäevane koolitus, samuti toimusid projekti vältel Tallinnas kaks supervisiooni tugitelefoni töötajatele. Telefonile vastamine toimus Järva Naiste Varjupaiga baasil, kaasates nii varjupaiga töötajaid kui seniseid vabatahtlikke. Telefonile vastati iga päev kella 10-18.

Oktoobrist novembrini viisime ellu Hasartmängumaksu Nõukogu  projekti „Vägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö edasiarendamine“ (projektijuht Eha Reitelmann). Projekti raames toimus ühepäevane koolitus tugitelefoni töötajatele. Koolitajaks oli Merle Albrant. Telefonile vastamine toimus Järva Naiste Varjupaiga baasil, kaasates nii varjupaiga töötajaid kui seniseid vabatahtlikke. Vastajatega olid sõlmitud käsunduslepingud. Telefonile vastati iga päev kella 10-18. Telefoni tutvustamiseks tellisime reklaambänneri  ja avaldasime selle Delfi portaali esilehel.

Detsembrikuus jätkasime tugitelefoni tööd Hasartmängumaksu Nõukogu projektiVägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö jätkamine“ toel (projektijuht Eha Reitelmann). Telefonile vastamine toimus Järva Naiste Varjupaiga baasil, kaasates nii varjupaiga töötajaid kui seniseid vabatahtlikke. Telefonile vastati iga päev kella 10-18. Helistajatele oli tagatud esmane nõustamine