Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2018

Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud 57888,56 eurose lepingu alusel korraldasime 2018. aastal naistevastase vägivalla ohvrite tugitelefoni 1492 tööd. Tugitelefonil täitus 10 tegevusaastat, see  on töötanud järjepidevalt alates 2008. aastast.

2018. aasta alguses jätkasid nii Järvamaa Naiste Tugikeskus, Läänemaa Naiste Tugikeskus, Virumaa Naiste Tugikeskus  kodumaakondades  teenuste osutamist sõltumatute tugikeskustena vabatahtliku töö ja annetuste toel. Samuti jätkas tööd Tallinna Naiste Tugikeskus.

Tasuta pakuti vägivalda kogenud naistele esmast nõustamist ja juhtumipõhist nõustamist, kokkuleppel tugikeskusega oli võimalik saada ka psühhoteraapiat, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist ning teatud juhtudel ka majutust. Samuti pakuti psühholoogilist nõustamist lastele.

Alates augustikuus jätkasid sõltumatute tugikeskustena aasta lõpuni tööd Tallinna Naiste Tugikeskus ja Jõgevamaa Naiste Tugikeskus. Viimase kodumaakonnas esitas riigihankes odavama pakkumuse Naiste Tugi- ja Teabekeskus.Ülejäänud Liitu kuuluvad tugikeskused võitsid oma maakondades hanke ja asusid osutama täies mahus riiklikku teenust

Lisaks otsesele vägivalla ohvrite abistamisele tegutses Eesti Naiste Varjupaikade Liit aktiivselt huvikaitse valdkonnas, seades prioriteediks vägivalla ohvrite vajadustele tugineva ja meie üle kümne aasta pikkuse sihipärase tööga üles ehitatud naiste tugikeskuse teenuse sisu  võimalikult täiel määral ülekandmise ohvriabi seaduse alusel osutatavasse riiklikku tugikeskuse teenusesse.

Pöördusime selleks kirjadega nii Sotsiaalministeeriumi ministrite kui Riigikogu fraktsioonide ja komisjonide poole. Kohtusime Eesti Keskerakonna fraktsiooniga ja osalesime arutelul sotsiaalkomisjonis.

Kahjuks ei jätkunud 2018. aastal Sotsiaalkindlustusameti juures teenuse arendusrühma töö, kuid koostöö ametiga siiski toimus.