Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Projekti tegevused ja tulemused
Teenusekirjeldus
Koolitused
Konverents „Mehed naistevastasest vägivallast“
Konverents "Ava silmad"
Konverents "Abi naistevastase vägivalla ohvritele- kuidas edasi?“
Uuringud
Meediakajastus
Infomaterjalid
Lõpparuanne
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Projekti tegevused ja tulemused

       Naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajate koolitamine aastatel 2013-2016

       Soolise vägivalla alase koolitajate koolitussüsteemi juurutamine

Kolme aasta jooksul  toimus 14 kahepäevast koolitust kogumahuga 224 tundi, kus osales kõigist tugikeskustest kokku üle 80 töötaja ja vabatahtlikku.

Välja koolitatud on 17 koolitajat, kes on võimelised edaspidi  ise läbi viima naistevastase vägivalla teemalisi  koolitusi oma maakonnas.

       Õppereis Norrasse 2014. aastal

5-päevasel õppereisil osalesid kõigi 13 naiste tugikeskuse töötajad, kes said ülevaate vägivalla ohvrite abistamise süsteemist Norras.

       Naiste tugikeskuste teenusestandardite väljatöötamine 2013. aastal

Valmis teenusekirjeldus, mis aitas ühtlustada teenuste osutamist üle Eesti.

       Regulaarse supervisiooni korraldamine naiste tugikeskuste ja tugitelefoni 1492 töötajatele aastatel 2013-2016

Kokku said töötajad supervisiooni 542 tunni ulatuses.

       Soolise vägivallaga kokku puutuvate spetsialistide koolitamine  aastatel 2014-2015

Viies maakonnas toimusid piirkondlikud võrgustikukoolitused, kus osales kokku 172 eri valdkondade spetsialisti.

       Avalikkuse informeerimine soolisest vägivallast ja kättesaadavatest teenustest aastatel 2013-2016

Kõik naiste tugikeskused said uue kodulehe või täiendasid olemasolevaid kodulehti.

Trükkisime ja levitasime tugikeskuste ja tugitelefoni teenuseid tutvustavaid visiitkaarte ja brošüüre.

Levitasime tugitelefoni 1492 tutvustavaid audio- ja videoklippe.

       Temaatiliste aastakonverentside korraldamine igal aastal 25. novembril

2013. aastal konverents “Mehed naistevastasest vägivallast”

2014. aastal konverents “Ava silmad”

2015. aastal konverents “Abi naistevastase vägivalla ohvritele- kuidas edasi?”

·         Uuringud projekti tulemuste hindamiseks

       Omnibuss-uuring 2013. ja 2016. aastal, et hinnata teadlikkust naiste tugikeskuste ja tugitelefoni poolt pakutavatest teenustest

Teadlikkus mõlemast teenusest oli kasvanud.

       Tugikeskuste ja ja tugitelefoni klientide teenusega rahulolu küsitlus (elektroonilised ja paberkandjal küsimustikud) 2014-2015

Intervjuud tugikeskuste klientidega 2015. aastal (intervjueeriti 20 naist, uuringu viis läbi Tartu Ülikooli teadur Kadri Soo)

Uuringust selgus, et naised olid väga rahul tugikeskustest saadud abiga. Nad olid üllatunud neile pakutud abi mitmekülgsusest ja heast kvaliteedist.

       Tugitelefoni 1492 tasuta teenuse pakkumine 2013-2016

2013. aastal töötas tugitelefon 12 tundi, alates 2014. aastast 24 tundi ööpäevas. Vastamine toimus eesti ja vene keeles.

       Psühholoogiline ja juriidiline nõustamine naiste tugikeskuste juures 2013-2016

Kõigi 13 tugikeskuse klientidele osutati kokku üle 6200 tunni psühholoogilise nõustamise või psühhoteraapia teenust ning üle 4600 tunni juriidilise abi teenust.